Profil spoločnosti

 Spoločnosť ROBINCO Slovakia s.r.o. bola založená v roku 1994, krátko po vzniku Slovenskej republiky, ako najmladšia spoločnosť skupiny ROBINCO GROUP AG, Zürich. Stala sa nástupníckou organizáciou spoločnosti ROBINCO CS a.s., pôsobiacej na území bývalej Československej republiky viac ako 40 rokov. Od svojho vzniku pôsobí v Slovenskej republike samostatne viac ako 15 rokov. Spoločnosť je výhradným alebo autorizovaným obchodným a servisným zastúpením významných zahraničných výrobcov z oblasti kancelárskej, poštovej, bankovej a tlačiarenskej techniky.
 Medzi výrobcov zastúpených spoločnosťou ROBINCO Slovakia s.r.o. na slovenskom trhu patria americké spoločnosti Pitney Bowes, Datacard, japonskí výrobcovia KONICA MINOLTA, RISO KAGAKU Corp. a ďalší výrobcovia dokončovacej tlačiarskej (tzv. finalizačnej) techniky ako Uchida, Plockmatic, Morgana, Maping, Strapex.
 Firma Pitney Bowes je výrobcom poštových, frankovacích a obálkovacích strojov. Od svojho vzniku v r. 1920 sa postupom času, vďaka pokrokovosti a spoľahlivosti svojich výrobkov, stala najväčším svetovým výrobcom poštových strojov a obálkovacích systémov. V roku 2009 sa našej spoločnosti v spolupráci s výrobcom Pitney Bowes a Slovenskou poštou, a. s. podarilo v Slovenskej republike, ako v prvej krajine východnej Európy, uviesť do prevádzky najnovší systém diaľkovej kreditácie frankovacích strojov Postage by Phone™ s progresívnou sieťovo orientovanou technológiou IntelliLink™.
 K inovačným trendom v súčasnom bankovníctve a poisťovníctve patrí zavádzanie bankových kartových technológií, vrátane informačno-komunikačnej infraštruktúry, bankomatov a platobných terminálov. V tejto oblasti naša spoločnosť pôsobí v Slovenskej republike ako certifikovaný partner najvýznamnejšieho výrobcu personalizačných kartových zariadení - firmy Datacard, USA. Okrem dodávky personalizačných zariadení spoločnosť ROBINCO Slovakia s.r.o. realizuje dodávky komplexných čipových riešení EMV, ale aj subdodávky pre komplexné vládne projekty v oblasti identifikačných systémov a osobných dokladov. Spoločnosť zabezpečuje tiež dodávky rôznych druhov kariet pre finančné a identifikačné aplikácie.
 KONICA MINOLTA je svetoznámym výrobcom spoľahlivých multifunkčných zariadení, digitálnych kopírovacích strojov a digitálnych produkčných systémov, ktoré v súčasnej dobe dokážu plne nahradiť malé ofsetové stroje a popri vysokej kvalite výstupov ponúkajú čiernobielu alebo plnofarebnú tlač variabilných predlôh priamo z elektronického prostredia.
 Spoločnosť RISO KAGAKU Corp. je vedúcim svetovým výrobcom digitálnej duplikačnej technológie, ktorá sa stala vítaným prostriedkom pre pohodlnú tlač nízko-nákladových materiálov a periodík pri zachovaní nízkych výrobných nákladov.
 Pre oblasť automatickej aj ručnej viazacej techniky je ROBINCO Slovakia s.r.o. autorizovaným servisným a obchodným zastúpením pre viazacie stroje renomovanej švajčiarskej značky Strapex v Slovenskej republike.
 V súčasnosti spoločnosť pokrýva potreby slovenského trhu v pôsobnosti dvoch vlastných pobočiek v Bratislave a v Žiline. Sieť zmluvných partnerských organizácií je garantom kompletnej obchodnej ponuky a rýchleho servisného zabezpečenia vo všetkých regiónoch Slovenska.
 Orientácia na progresívne technológie, poskytovanie komplexných služieb a dôsledné technické zabezpečenie nasadených zariadení, umožnili firme ROBINCO Slovakia s.r.o. vybudovať si počas uplynulého desaťročia dobrú obchodnú pozíciu a meno seriózneho a spoľahlivého partnera. O uvedenom svedčia obchodné vzťahy s mnohými významnými podnikmi, bankami a inštitúciami pôsobiacimi v SR.