Profil spoločnosti


Spoločnosť ROBINCO Slovakia s.r.o. bola založená v roku 1994, krátko po vzniku Slovenskej republiky, ako najmladšia spoločnosť skupiny ROBINCO GROUP AG, Zürich zameranej na zahraničný obchod, ktorá obchodne pôsobila aj na území bývalej Československej republiky už od roku 1950.


ROBINCO Slovakia s.r.o. pôsobí v Slovenskej republike ako samostatný subjekt už viac ako 25 rokov. Spoločnosť je výhradným alebo autorizovaným obchodným a servisným zastúpením významných zahraničných výrobcov z oblasti kancelárskej, poštovej, bankovej a polygrafickej techniky. Medzi zastúpených výrobcov patria spoločnosti Entrust (Datacard), Pitney Bowes, BlueCrest, RISO KAGAKU Corp., Konica Minolta, Welltec System Co., Uchida, Plockmatic, Morgana a ďalší.


V súčasnosti spoločnosť pokrýva potreby slovenského trhu v pôsobnosti dvoch vlastných pobočiek v Bratislave a v Žiline. Sieť partnerských organizácií je garantom kompletnej obchodnej ponuky a rýchleho servisného zabezpečenia vo všetkých regiónoch Slovenska. Vďaka orientácii na progresívne technológie, poskytovaniu komplexných služieb a dôslednému technickému zabezpečeniu nasadených zariadení, si ROBINCO Slovakia s.r.o. na slovenskom trhu vybudovalo stabilnú obchodnú pozíciu a meno seriózneho a spoľahlivého partnera. O uvedenom svedčia obchodné vzťahy s mnohými významnými podnikmi a inštitúciami pôsobiacimi v SR.