Entrust Datacard SD160

Tlačiareň plastových kariet Datacard® SD160™ prináša perfektnú kombináciu cenovej dostupnosti, bezpečnosti a jednoduchosti pre spustenie Vášho kartového programu. SD160™ ponúka všetky potrebné technológie pre tlač kvalitných kariet s nižšími investičnými nákladmi. Vďaka farebnej a monochromatickej termosublimačnej tlači, prepisovateľnej technológii tlače, možnosti zápisu údajov do magnetického prúžka, jedinečnému zabezpečeniu pomocou UV tlače a intuitívnemu ovládaniu môžete tlačiareň SD160™ použiť v širokom spektre aplikácií pre vydávanie kariet.


  • Vhodná pre aplikácie s menším objemom vydávaných kariet.
  • Perfektná kombinácia cenovej dostupnosti, bezpečnosti a jednoduchosti.
  • Ideálna pre menšie organizácie, vydávanie maloobchodných vernostných a členských kariet.
  • Správna voľba pre začínajúce kartové programy zamerané na nižší objem vydávaných kariet, ekonomickú dostupnosť a kvalitu tlače.
  • Jedna spoľahlivá tlačiareň pre tlač kvalitných plnofarebných, monochromatických, alebo prepisovateľných kariet.
  • Možnosť zvýšenia zabezpečenia vydávaných kariet využitím tlače viditeľnej len pod UV svetlom.
  • Intuitívne ovládanie a menej zásahov zo strany obsluhy tlačiarne.
  • Voliteľné príslušenstvo pre zápis údajov do magnetického prúžku karty.

Všestrannosť a flexibilita

Tlačiareň SD160™ umožňuje jedným prechodom karty tlačiarňou realizovať plnofarebnú alebo monochromatickú tlač vrátane zápisu údajov do magnetického prúžku. Taktiež je možné využiť prepisovateľnú tlač na kartách so špeciálnym povrchom. Vďaka týmto vlastnostiam tlačiareň nájde svoje využitie v širokej oblasti tlače zamestnaneckých, študentských, návštevníckych preukazov či vernostných kariet.


Menej zásahov zo strany obsluhy

Tlačiareň SD160™ sa vyznačuje jednoduchou intuitívnou obsluhou a minimálnou údržbou. Krátky čas potrebný na inštaláciu a úvodné zaškolenie obsluhy umožní využívať tlačiareň takmer okamžite po jej doručení. Dotykový LCD displej, 100 kartový vstupný zásobník s možnosťou priebežného dopĺňania kariet a 25 kartový výstupný zásobník s možnosťou priebežného odoberania kariet, taktiež prispievajú k efektívnej kontinuálnej tlači bez nutnosti prerušenia.


Vyššia bezpečnosť

Na rozdiel od tlačiarní rovnakej cenovej kategórie, tlačiareň SD160™ ponúka možnosti UV tlače. Táto voľným okom neviditeľná tlač je unikátnym ochranným prvkom, ktorý spolu s ďalšími tlačenými grafickými prvkami akými sú logá, fotografie, podpis, texty prispieva k celkovej bezpečnosti karty a umožňuje tak chrániť hodnoty, na ktorých Vám záleží.


Možnosti

Personalizácia magnetických kariet

Kódovanie IAT Kódovanie JIS

Vstupný zásobník na 200 kariet

Výstupný zásobník na 100 kariet

Zámok Kensington

Technická špecifikácia

Metóda tlače Termosublimačná, priamo na povrch karty
Prepisovateľná
Rozlíšenie 300 DPI
Rýchlosť tlače Plnofarebne až 150 kariet za hodinu jednostranne (tlačová páska YMCKT)
Monochromaticky až 500 kariet za hodinu jednostranne (tlačová páska K)
Cca 13 sekúnd pre úplné vymazanie a potlačenie 1 prepisovateľnej karty bez tlačovej pásky
Kapacita zásobníkov kariet Vstupný zásobník na 100 kariet hrúbky 0,76 mm. Zásobník umožňuje vloženie prioritnej karty, ktorá bude tlačená ako prvá v poradí bez nutnosti výberu kariet uložených v zásobníku.
Výstupný zásobník na 25 kariet hrúbky 0,76 mm
Rozmery 39,1 cm (D) x 17,5 cm (Š) x 22,4 cm (V)
Hmotnosť cca 3,7 kg v závislosti od príslušenstva
Ovládače tlačiarne Windows® 10, 8 a 7 (32 a 64 bit)
Windows Server® 2012/2008 (64 bit)
Microsoft Windows® Hardware Quality Labs (WHQL) certifikát
Štandardná záručná doba tlačiarne 24 mesiacov