Epic™

Riešenia vkladania Epic™ sú inovatívne, multiformátové obálkovacie linky, ktoré sú ideálne pre veľkoobjemových odosielateľov, ktorí potrebujú výkon a presnosť. Ak sa zaoberáte veľkými objemami zásielok potrebujete systém, ktorý dokáže udržať krok a kvalitu. Systém Epic™ ponúka mimoriadnu rýchlosť a integritu pre zložité úlohy. Operátorom umožňuje prepínanie medzi rôznymi typmi úloh bez spomalenia pracovného tempa alebo presnosti.


Obálkovacia linka Epic™ dosahuje konzistentné výsledky vysokej produktivity bez ohľadu na formát, alebo zložitosť úlohy. Zatiaľ čo hardvér Epic™ spracováva listy aj obálky vysokými rýchlosťami, program Epic Select kontroluje a udržuje kontinuálne vysokú rýchlosť, integritu obsahu a špecifické požiadavky pre jednotlivé úlohy.


Epic™ je navrhnutý pre vysokorýchlostnú manipuláciu s papierom s automatickým prepínaním nastavenia pracovných úloh, čo prináša vyššiu efektivitu využitia systému. Systém umožňuje tiež integráciu modulu pre farebnú potlač obálok v najvyššej kvalite.


Komplexná kontrola spracovávanej pošty prebieha pomocou integrovaného sledovania generovania a tlače dokumentu a riadenia jeho pohybu medzi koncovými bodmi v reálnom čase. Vďaka platforme riadenia pohybu môžete dosiahnuť vyššiu efektivitu. Spoľahlivosť systému Epic™ vám poskytne vysokú dobu prevádzkyschopnosti (MTBF), zjednodušuje údržbu a znižuje prevádzkové náklady.


Nadstavba Epic Plus Speed

Epic Plus Speed, ktorá je k dispozícii pre Epic™ aj Epic Select, dosahuje rýchlosť až 24 000 cyklov za hodinu bez vplyvu na presnosť a spoľahlivosť.