Output Manager

Robustný správca úloh a pracovných postupov umožňuje spojenie obchodných požiadaviek s aplikáciami, dátami a infraštruktúrou.

Centralizovaná konfigurácia a Change Management slúži pre automatizáciu pracovných postupov a procesné riadenie zmien.

Manažér úloh, audity a reporty systému poskytuje informácie o stave úlohy v reálnom čase plus kompletné audity a reporty.Riadenie aktuálnych, veľmi rozmanitých požiadaviek na výstup dokumentov spotrebováva drahocenný čas, prináša chybovosť a nevyužitie vysokej produktivity súčasných digitálnych tlačiarní. Mnohé organizácie zápasia s rastúcim tempom inovácie technológií. Staré spôsoby riadenia v kombinácii s komplexnými úlohami a veľmi rozmanitými infraštruktúrami výstupných technológií prináša významné zvýšenie prevádzkových nákladov.


Jedinečná architektúra produktu P / I ™ Output Manager optimalizuje pracovný tok dokumentov. Kľúčom sú jedinečné funkcie správy tlače, ktoré zahŕňajú všetko od transformácie toku dát, správu zdrojov a automatického opakovania tlače až po vylepšenú kontrolu kvality výroby a pohodlné prehliadanie pred, počas tlače a po výstupe. Získate tak väčšiu prevádzkovú efektivitu a produktivitu.


  • Real-time spracovanie a transformácia ľubovoľných tlačových streamov a generovanie elektronického výstupu (PDF, XML, postscript, TIFF a ďalšie)
  • Centralizovaná kontrola tlačiarní, správa zdrojov a účtovanie na úrovni úlohy
  • Nezávislé od typu tlačiarní a dodávateľov
  • Flexibilita zobrazenia dokumentov pred, počas alebo po výstupe
  • Automatická dotlač (reprint) pre znížené nákladov a zrýchlenie procesov
  • Flexibilné možnosti pripojenia pre prijímanie dát z rôznych zdrojov
  • Modulárnosť riešenia - klient-server riešenie umožňujúce kompletnú obsluhu veľkého množstva produkčných tlačiarní
  • WYSIWYG nástroj pre ľahký vývoj a testovanie úloh