Vyhľadávanie

Personalizačná linka Datacard® MX1100

Produkčný systém Datacard® MX1100 je vstupnou bránou do sveta modulárnych personalizačných liniek Datacard pre centrálne vydávania kariet. Tento systém je ponúkaný v niekoľkých voliteľných konfiguráciách tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám emitenta kariet, či už sa jedná o orgán štátnej správy, finančnú inštitúciu alebo iný komerčný subjekt. Systém je možné nakonfigurovať tak, aby jeho výstupom boli karty nalepené na poskladanom sprievodnom papierovom formulári vloženom do obálky pripravené na odoslanie vo forme poštovej zásielky. Datacard MX1100 sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, osvedčenou kvalitou a spoľahlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.


• Technický výkon až 600 kariet za hodinu

• Možnosť výberu vlastností zariadenia na základe rôznych vopred definovaných konfigurácií

• Prepojenie MX1100 so systémami MXD110 a MXi112 tvorí komplexné riešenie personalizácie kariet, ktorého výsledkom je poštová zásielka s personalizovaným sprievodným papierovým formulárom a nalepenou personalizovanou kartou pripravená na odoslanie