Vyhľadávanie

Personalizačná linka Datacard® MX8100

Datacard® MX8100 sa okrem vysokej rýchlosti personalizácie, ktorá dosahuje až 3000 kariet za hodinu vyznačuje skutočnou modulárnosťou a množstvom integrovaných funkcii, ktoré optimalizujú proces personalizácie od spracovania vstupných údajov až po sledovanie výstupnej kvality personalizovaných kariet.


• Technický výkon až 3000 kariet za hodinu

• Modulárny systém umožňuje zaradiť do procesu personalizácie kariet až 40 modulov

• Prepojenie MX8100 so systémami MXD810 a MXi810 tvorí komplexné riešenie personalizácie kariet, ktorého výsledkom je poštová zásielka s personalizovaným sprievodným papierovým formulárom a nalepenou personalizovanou kartou pripravená na odoslanie