Vyhľadávanie

SortEngine™ 360
SortEngine™ 360

Zvýšte produktivitu a znížte náklady v rámci komplexity procesu triedenia


Jedna platforma - jedna vízia

SortEngine™ 360 umožňuje prepojenie riešení na triedenie listov a balíkov v rámci vašej siete. Prepojenie všetkých systémov prostredníctvom tohto výkonného rozhrania poskytuje jednotný pohľad na poštové procesy, konfiguráciu systémov, ich prevádzku, pravidlá rozhodovania, zber údajov, čo vám poskytuje lepšiu kontrolu a poznatky využiteľné pre vaše rozhodovanie. Spravujte všetky procesy komplexne, aby bola ich prevádzka bezpečná, kompatibilná a optimalizovaná.


Využite prehľad na zlepšenie prevádzkového výkonu pošty.

Softvér SortEngine™ 360 pre inteligentné spracovanie zásielok Dnešná situácia na trhu s poštovými službami je čoraz zložitejšia. Každý deň prichádza a odchádza široká škála zásielok, pričom zásielky majú rôznu veľkosť, tvar, hmotnosť a inú doručovaciu adresu, čo si na efektívne spracovanie vyžaduje celý rad technológií a pracovných postupov. Takéto spracovanie sa často deje vo veľkých objemoch na viacerých miestach, čo zvyšuje potrebu centrálnej kontroly a správy údajov. SortEngine™ 360 od BlueCrest Inc. je naše najpokročilejšie softvérové riešenie na komplexnú správu a spracovanie zásielok. Tento pokročilý softvérový systém na triedenie využíva výkonné logické postupy – inteligentný softvér, ktorý rieši požiadavky na spracovanie pošty a zároveň poskytuje možnosti na prepojenie viacerých prevádzok.