Vyhľadávanie

TruCredential™


TruCredential - Express

Urobte svoj prvý krok do sveta identifikačných kariet, v ktorom si budete môcť navrhnúť vlastný dizajn kariet a do niekoľkým minút držať v rukách aj reálne vytlačenú vzorku karty. Identifikačný softvér TruCredential Express poskytuje základnú množinu nástrojov pre návrh vzhľadu karty, vytvorenie procesného modelu, snímanie fotografií držiteľov kariet, importovanie externých údajov a tlač kariet. Táto edícia umožňuje v rovnakom čase prácu na jednej pracovnej stanici.


TruCredential - Plus

Táto edícia nadväzuje na základnú verziu softvéru TruCredential Express. Navyše umožňuje snímanie podpisov, prácu s profesionálnymi digitálnymi fotoaparátmi, vytváranie prehľadových výkazov, prácu s kompozitnými dátovými poľami a podporu databáz Microsoft SQL. Táto edícia umožňuje v rovnakom čase prácu na jednej pracovnej stanici.


TruCredential - Professional

Získajte ešte viac užitočných funkcií s edíciou TruCredential Professional, ktorá okrem funkcií obsiahnutých v edícií Plus ponúka navyše možnosť personalizácie čipových kariet, decentralizovaný model zberu údajov, centralizovaný manažment dát, Microsoft Active Directory, skenovanie dokumentov a prácu s databázami Oracle.


TruCredential - Enterprise

Najkomplexnejšia edícia z ponúkaných edícii softvéru TruCredential. Táto verzia obsahuje všetky funkcie verzie TruCredential Professional a navyše ponúka niekoľko ďalších možností, aby váš kartový program mohol byť ešte viac flexibilný. Softvér umožňuje prepojenie s vašim prístupovým systémom, alebo so softvérom PeopleSoft využívaným pre riadenie ľudských zdrojov. Táto edícia umožňuje v rovnakom čase prácu až niekoľkým stovkám zamestnancov.