Vyhľadávanie

Vantage™

Vysokorýchlostné triedenie listov s možnosťami in-line príslušenstva

Vantage™ je prvý vysokorýchlostný triediaci systém, ktorý má in-line meranie zásielok a najvyššiu rýchlosť čítania údajov v priemysle. Pracovný postup triedenia je zjednodušený tým, že sa eliminuje potreba merať zásielky rôznymi rýchlosťami, čím sa zabezpečuje vyššia produktivita a efektívnejšie spracovanie pošty.

Navrhnuté pre optimálnu účinnosť

Triediaci systém Vantage™ je flexibilný a prispôsobiteľný tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám. Využitím softvéru SortEngine™ 360 si môžete vybrať medzi štandardným spôsobom triedenia alebo režimom merania, čím dosiahnete vysokú pracovnú efektivitu.

 

Výhody:

 • Splňuje prísne požiadavky na sledovanie zásielok až po ich umiestnenie do každej kapsy originálnym sledovaním každej jednotlivej zásielky.
 • Eliminuje možnosť zdvojeného podania dvojitou detekciou s integrovaným optickým snímaním.
 • Efektívne spracovanie pošty a generovanie výnosov vďaka vylepšenej schopnosti čítať texty pomocou technológie OCR najvyspelejšej vo svojej triede.

 

Vantage™ Mixed Mail Stackers - rýchle a nákladovo efektívne spracovanie hrubšej pošty

Funkcia zmiešaného stohovača zásielok (MMS) pre Vantage ™ je najnovším vylepšením spôsobu triedenia vlajkových zariadení BlueCrest. Technológia stohovania zmiešaných poštových zásielok umožňuje spracovanie hrubších listových zásielok, ako aj citlivosť pri manipulácii s listami. Veľká variabilita poštových zásielok, ktoré je potrebné spracovať, od pohľadníc po obchodné vzorky.


 • Vantage™ MMS je flexibilný, modulárny a ľahko ovládateľný systém.
 • Usporiada rôzne druhy zásielok, od jednoduchých po zložité až po zásielky neštandardných rozmerov.
 • Poskytuje možnosť konfigurácie systému na základe objemu zásielok a dostupnosti priestoru.
 • Ponúka integritu spracovania, optimálne riadenie pracovných tokov a pohodlnú obsluhu.
 • Maximalizuje prevádzkovú priepustnosť bez potreby viacerých technologických zón.

 

Vantage™ - sofistikovaná technológia znamená vynikajúci výkon

Nie je prekvapujúce, že spoločnosti, ktoré sledujú rýchlosť a presnosť si vyberajú riešenie Vantage™. Pomocou najprogresívnejšieho riešenia pre spracovanie poštových zásielok môžete zrýchliť tok zásielok bez obmedzenia počtu cieľov triedenia. Vantage™ triedi poštové zásielky pri spracovateľských rýchlostiach až 45 000 kusov za hodinu.


 • Vytvorte optimálne plány triedenia na okamžité spracovanie zásielok s vysokou vyplatenou sumou.
 • Zoraďte zásielky podľa ľubovoľného parametra v bloku adresy.
 • Vytvárajte a monitorujte správy o objeme spracovania v reálnom čase.
 • Pri prvom prechode oddeľte zásielky vysokej hodnoty.


Data processing moduly, data management, bezpečnosť a riadenie

• WABCR/MLOCR s čítaním ručne písaného textu

• Spracovanie zásielok na vstupe aj výstupe

• Detekcia karty počas separácie

• Dvojitá detekcia

• Selektívny otvárač poštových zásielok

• Dvojitá preletová WOF váha

• Štandardné triedenie MERLIN®

• Flexibilná konfigurácia výstupných zásobníkov

• Intelligent Mail® sledovanie zásielky pomocou čiarového kódu

Technická špecifikácia

Veľkosť poštovej zásielky FLEX TIER Dĺžka (max): 292 mm
Výška (max): 162 mm
Hrúbka (max): 6,35 mm
Hmotnosť (max): 113,4 g
Veľkosť poštovej zásielky MIXED MAIL STACKER Dĺžka (max): 353 mm
Výška (max): 305 mm
Hrúbka (max): 10 mm
Hmotnosť (max): 454 g
Rýchlosť (obálky) FLEX TIER 46 300 listov za hodinu
Rýchlosť (obálky) MIXED MAIL STACKER 36 000 listov za hodinu
Rýchlosť (karty) FLEX TIER 50 000 kariet za hodinu
Rýchlosť (karty) MIXED MAIL STACKER 50 000 kariet za hodinu
Kapacita zásobníkov 2,34 m